Hvorfor “Godt Jobba”?

Vekstbedriftene ønsker å vise frem det gode arbeidet som gjennomføres hver eneste dag i alle våre 220 bedrifter over hele landet.  Menneskene vi jobber med, har alle forskjellige utgangspunkt og historier. Nettserien “Godt Jobba“ handler om nettopp dette, nemlig de gode historiene fra hverdagen vår. Våre veiledere og tilretteleggere er utdannet til å se forbi utfordringer for å lete etter potensiale, og finne et jobbtilbud for alle.

Hver eneste dag blomstrer en deltaker opp i en Vekstbedrift. Vi er så utrolig stolte over å være Vekstbedriftene, og vi ønsker deg hjertelig velkommen inn i vår jobbhverdag.

Fakta om ASVL

ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for ca 220 av landets Vekst- og attføringsbedrifter. Våre medlemsbedrifter bistår hvert år flere tusen mennesker på veien tilbake til ordinært arbeid, og tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uførepensjon. Slik bidrar vi til å løfte enkeltindividene, samtidig som vi forsyner norsk næringsliv med kvalifisert arbeidskraft.

Mange av våre tiltaksdeltakere og – ansatte har flere år bak seg i ordinært arbeid, men har havnet i en situasjon der de trenger drahjelp for å komme seg opp en motbakke og videre i livet. Andre er unge mennesker som har falt ut fra skolen, personer med utviklingshemming, personer med rusproblemer, eller som av andre årsaker trenger ekstra bistand for å kunne mestre en jobb. Til sammen skaper ASVLs medlemsbedrifter verdier for over 1,3 milliarder hvert år. Bedriftene er eid av samfunnet, og verdiene som skapes, pløyes tilbake til bedriften for å gi et enda bedre tilbud til gruppene bedriftene er til for.

Har du spørsmål angående nettserien?
Ta kontakt med:

Kommunikasjonsrådgiver Flemming Trondsen

Tlf: +47 22 03 30 59 / Mobil:+47 95 77 51 61